Potrzebujemy krwi grupy: 0 Rh- AB Rh+ alarm
Jak oddać krew?
Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.
Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:
  • dowód osobisty, legitymację studencką,
  • paszport, prawo jazdy,
  • dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.
więcej...