Witamy!
Jak oddać krew?
Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.
Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:
  • dowód osobisty, legitymację studencką,
  • paszport, prawo jazdy,
  • dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.
więcej...
Życzenia Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Życzenia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Jolanty Antoniewicz - Papis z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Dni Honorowego Krwiodawstwa