Wynik przetargu (powrót)
Kraków, dnia: 2015-11-28
rckik logo
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ulica Rzeźnicza 11
tel: (12) 261 88 20, fax: (12) 261 88 22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu:

tryb: nieograniczony, o wartości: do 130 tys. EUR, data publikacji: 2012-10-05, data otwarcia: 2012-10-15 11:00:00
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. późn. zm.)
Zamknięty system próżniowy pobierania krwi do badań

 

ZP-18/12                                                                                                                    Kraków,    2012-10-17      

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             nr ZP-18/12:

 

Zamknięty system próżniowy poboru  krwi do badań

 

Wpłynęła jedna  oferta

 

Nie odrzucono żadnej z ofert

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

Jedynym Wykonawcą, który złożył ofertę i jednocześnie spełnił wszystkie wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia jest Proplasma Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą Warszawie przy ulicy ludwinowskiej  17K, 02-856 Warszawa

 

W kryterium ocen Wykonawca otrzymuje 10,00 pkt.

 

 

 

 

                                                                                                                                      Jolanta Zatorska